Saturday, November 26, 2022

NEWS TRENDING

POPULAR STORY

Facial House has been doing photo shoots aimed at Nepali festivals, paying special attention to art culture. This year, the theme of the photo shoot is Tihar and Lakshmi Puja. Ugen Choden, a Bhutanese citizen, is the model in the photo shoot. Ugen Choden has played the role of...

Latest EVENT

PROFILE

फेसियल हाउस १४ वर्ष पुरा भएर १५ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । यहाँ फुल फेमेली प्याकेजको सुविधा छ । फेसियल हाउस काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर भएका व्युटी सैलुनहरु मध्य उत्कृष्ट सैलुनमा पर्न सफल छ । नेपालको नम्वर वान ब्युटी सौन्दर्यको अवार्ड पाउन पनि फेसियल हाउस सफल छ । नेपालमा...

Entertainmnet

International