Wednesday, September 27, 2023

NEWS TRENDING

POPULAR STORY

Kathmandu. Astro Anil Thapa, born in Sarlahi district Hariwan, is an astrologer by profession. Along with his career as an astrologer, he is also active in the field of Nepali art. He was interested in art from a young age. Astro Anil Thapa's recorded more than a dozen songs. Sometimes...

Latest EVENT

PROFILE

फेसियल हाउस १४ वर्ष पुरा भएर १५ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । यहाँ फुल फेमेली प्याकेजको सुविधा छ । फेसियल हाउस काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर भएका व्युटी सैलुनहरु मध्य उत्कृष्ट सैलुनमा पर्न सफल छ । नेपालको नम्वर वान ब्युटी सौन्दर्यको अवार्ड पाउन पनि फेसियल हाउस सफल छ । नेपालमा...

Entertainmnet

International